Felles eldreråd og råd for funksjonshemma 2015 - 2019
Felles eldreråd og råd for funksjonshemma 2015 - 2019
Representantar Vararepresentantar
Rolv BjørgoLeiar1. Jorunn Ravnøy
Signy Ytrøy2. Tove R P Strand
3. Arne L Osland
Synnøve Solhaugen EngenNestleiar4. Otto Einen
Sølvi Songstad Waage5. Hallstein Steinsund
 
 
Login for redigering