Solund administrasjonsutval

Administrasjonsutvalet er samansett av formannskapet sine medlemer og 2 representantar frå organisasjonane.

Planlagte møte i 2021:

  • 27. mai
  • 28. oktober

Leiar er ordførar Gunn Åmdal Mongstad.

Nestleiar er varaordførar Tom Færøy.