Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Mi side i Visma

Som tilsett i Solund kommune har du di eiga "nettside" med tilgang til opplysningar om person, løn m.m. som er registrert i lønssystemet. OBS! Tilgang til nettsida krev at du er registrert med e-postadresse i lønssystemet.

Her kan du sjølv m.a. registrere pårørande - har du born under 18 år må du registrere dei her fordi fråvær som skuldast born må knytast opp mot det aktuelle barnet ved registrering.

På sida finn du m.a. lønsslippar, årsoppgåver og andre lønsdokument.

Vidare kan du registrere eigenmelding og søkje permisjon eller ferie elektronisk (personalskjema).

Sida gjev deg óg tilgang til å lage elektronisk reiserekning, Expense.


Pålogging gjer du på https://vismasolund.sysikt.no/enterprise

 

Her finn du brukarrettleiing for:

Pålogging og bruk av reiserekning (PDF, 631 kB)

 

 

Ta kontakt med økonomikontoret dersom du er usikker på kva e-postadresse du er registrert med, eller du får problem med pålogging.