Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2018000665
  ArkivsakID: 18/665
  Dato: 05.11.2018
  Tittel: Gebyr og betalingssatsar 2019
  Inntekter
  Sakshandsamar: Kjell Mongstad
  Status: Saka vert handsama
  Sakstype: Enkel sak

  Dokument

  Kontaktinformasjon om tenesta

  Solund kommune,

  6924 Hardbakke

  Telefon: 57786200