Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Verneombod Solund kommune

Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombodet skal sjå til at verksemda er innretta og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at omsynet til arbeidstakar sin tryggleik, helse og velferd er ivaretatt. Verneombod er regulert i Arbeidsmiljøloven kapittel 6.

Her er ei oversikt over verneombod i Solund kommune

Verneombod Solund kommune
Verneombod Solund kommune
Verneområde Namn
Helse og omsorg Ingelin Stølen
Kommunehuset og uteseksjonen Hege Trovåg
Solund barnehage Linda Pollen Sundal
Solund barne- og undomsskule Torild Teige Strand

Det er for tida ikkje hovudverneombod (HVO) i kommunen

 

Arbeidsmiljøutval.

 

Arbeidsmiljøutval (AMU) er eit samarbeidsutval  og har som hensikt  å betre arbeidsmiljøet på ein arbeidsplass. I  AMU sit det  representantar frå både arbeidsgjevar og arbeidstakarar.  AMU deltek i planlegging og organisering av helse, miljø og tryggleik (HMT)-arbeidet..

AMU er regulert i Arbeidsmiljølova kapittel 7. Alle tilsette kan sende inn saker til AMU.

Solund arbeidsmiljøutval består av 6 personar, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida.
Leiarfunksjonen rullerer mellom "sidene" annakvart år.

Solund Arbeidsmiljø 2020 - 2021 består av fylgjande personar:

Solund Arbeidsmiljøutval
Solund Arbeidsmiljøutval
Namn Funksjon
Erik Askeland Leiar
Anne Brith Tangenes Nestleiar
Terje Drengenes Medlem
Ingvar Mårstig Medlem
Marit Utvær Medlem
Ingelin Stølen Vara HVO (medlem)

 

Møteplan 2021

  • Tysdag 19. januar
  • Tysdag 11. mai
  • Tysdag 14 september
  • Tysdag 16. november

Du kan lese om arbeidsmiljøutval på arbeidstilsynet sine heimesider