Reglement og skjema

Her finn du interne reglement som gjeld tilsette i Solund. I tillegg finn du sentrale lover, reglement og avtalar m.m.

Skjema vil bli lagt inn etter kvart

Reglement og dokument som gjeld tilsette i Solund kommune.
 

Tilsetjingsreglement for Solund kommune (PDF, 424 kB)

Arbeidsreglement for Solund kommune (PDF, 620 kB)

Personalhandbok for Solund kommune

Lønspolitisk plan  (PDF, 547 kB)


Skjema.


Varsel om avvikling av foreldrepermisjon

 

Lover, forskrifter og avtalar.


Arbeidsmiljølova

Ferielova

Folketrygdlova

Hovudtariffavtalen 2020 - 2022

Hovudavtalen 2022 - 2023

Garantiløn HTA kap 4 f.o.m. 01.05.2021 (PDF, 342 kB)