Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Reglement og skjema

Her finn du interne reglement som gjeld tilsette i Solund. I tillegg finn du sentrale lover, reglement og avtalar m.m.

Skjema vil bli lagt inn etter kvart

Reglement og dokument som gjeld tilsette i Solund kommune.
 

Tilsetjingsreglement for Solund kommune (PDF, 424 kB)

Arbeidsreglement for Solund kommune (PDF, 620 kB)

Personalhandbok for Solund kommune


Skjema.


Varsel om avvikling av foreldrepermisjon

 

Lover, forskrifter og avtalar.


Arbeidsmiljølova

Ferielova

Folketrygdlova

Hovudtariffavtalen 2020 - 2022

Hovudavtalen 2020 - 2021

Garantiløn HTA kap 4 f.o.m. 01.05.2021 (PDF, 342 kB) (med unntak av medlemmar i Unio)