Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Reglement og skjema

Her finn du interne reglement som gjeld tilsette i Solund. I tillegg finn du sentrale lover, reglement og avtalar m.m.

Skjema vil bli lagt inn etter kvart

Reglement og dokument som gjeld tilsette i Solund kommune.
 

Tilsetjingsreglement for Solund kommune (PDF, 424 kB)

Arbeidsreglement for Solund kommune (PDF, 620 kB)

Personalhandbok for Solund kommune

 

Lover, forskrifter og avtalar.


Arbeidsmiljølova

Ferielova

Folketrygdlova

Hovudtariffavtalen 2018 - 2020

Hovudavtalen 2020 - 2021

Garantiløn HTA kap 4 f.o.m. 01.09-2020 (PDF, 69 kB)