Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon

Solund kommune forskotterer løn ved foreldrepermisjon til alle med ein fast stilling i kommunen og søkjer refusjon frå NAV. Det er difor viktig at du som tilsett sender søknad til NAV.

Solund kommune betalar ut foreldrepengar i heile perioden du har rett til slik stønad etter folketrygdlova. Retten til slik løn stoppar når/dersom arbeidsforholdet vert

Mor sin permisjon startar vanlegvis opp 3 veker før fødsel. Viss mor ikkje tek permisjon dei siste tre  vekene før fødsel vil stønadsperioden verte forkorta tilsvarande

Det du må gjere er fylgjande:

  • Sende søknad til NAV om foreldrepengar, finn skjema her: https://familie.nav.no/hva-soker-du Solund kommune sender inntekstsopplysningar til NAV (tidlegast 4 veker før foreldrepengeperioden startar)
  • Seinast 2 månader før termin eller dato for adopsjon sender du melding til Solund kommune om avvikling av foreldrepermisjon. Du finn elektronisk skjema her
  • Gje Solund kommune kommune melding om faktisk nedkomstdato/adopsjonsdato, dette er ein føresetnad for korrekt berekning av permisjonstida

 

Les meir om foreldrepengar her: https://familie.nav.no/om-foreldrepenger