Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Flytte til Solund?

Utsikt mot Lågøy - Klikk for stort bilete

Planlegg du å busetje deg i kommunen vår, vil vi gjerne hjelpe deg!
På desse sidene vil du finne opplysningar om kva kommunen kan tilby innafor ledige stillingar barnehage, skule og kvar du kan busette deg.
 

Kunne du tenkje deg å arbeide her, ev ta med deg arbeidsplassen din for å busetje deg her, sjå også www.Solund.org .    

 

Snarvegar: 

"Solund for alle" eit informasjonshefte om Solund (Web)