Flytte til Solund?

Utsikt mot Lågøy

Planlegg du å busetje deg i kommunen vår, vil vi gjerne hjelpe deg!
På desse sidene vil du finne opplysningar om kva kommunen kan tilby innafor ledige stillingar barnehage, skule og kvar du kan busette deg.
 

Kunne du tenkje deg å arbeide her, evt ta med deg arbeidsplassen din for å busetje deg her, sjå også www.Solund.org .    

 

Snarvegar: