No får du digital post frå oss

Med start måndag 27. november vil Solund kommune sende post digitalt til innbyggjarar. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om du ikkje har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn. 

Opprett ein digital postkasse
Stadig fleire offentlege verksemder vil sende deg digital post i framtida. Det er difor nyttig for deg å opprette ein digital postkasse der du får samle all post frå det offentlege. Du må vere minst 15 år for å opprette ein digital postkasse.

Du kan velje mellom to postkassar: Digipost eller e-Boks. Du finn informasjon om korleis du opprettar digital postkasse på www.norge.no. 

Hugs å sjekke at det offentlege har registrert riktig kontaktinformasjon til deg.


Korleis mottar du posten framover?
Når du får digital post frå Solund kommune vil du få varsel på SMS eller e-post. Då veit du alltid når noko er sendt til deg. For å lese brevet loggar du deg inn på din digitale postkasse. Du kan logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.Fordelar med digital postkasse
Det er trygt og enkelt å ta imot post digitalt når du har ein digital postkasse. Du får posten din raskare fordi du slepp å vente på postgangen, og brev i postkassen kan lagrast der så lenge du ønskjer. I tillegg sparar samfunnet pengar og det er meir miljøvenleg enn å sende vanlege brev.

 

Kva skjer om du ikkje skaffar deg digital postkasse?
Om du ikkje har digital postkasse frå e-Boks eller Digipost vil du få brev frå Solund kommune i Altinn. Merk deg at dokument som ikkje er opna i Altinn innan 2 yrkedagar blir skrivne ut og sende via Posten på papir.


Kvifor ikkje berre bruke Altinn?
Målet er at alle innbyggjarar skal gå over til digitale postkassar (Digipost eller e-Boks). Altinn vil i framtida bli brukt for næringsverksemder. Innbyggjarar kan bruke Altinn parallelt med digital postkasse i ein periode framover.
 

Reservasjon mot digital post
Som innbyggjar kan du reservere deg mot digital post frå stat, fylkeskommune og kommune. Du vil då få post frå det offentlege på papir slik som før. Les meir om korleis du reserverer deg på www.norge.no.reservasjon.
Du kan óg ringe ID-porten brukarstøtte på grønt nummer 800 30 300

 

Fann du det du leitte etter?