Helse- og omsorgstenesta i Solund

Teigen og kyrkja

I Helse- og omsorgstenesta får du informasjon om og hjelp til helse- og omsorgsrelaterte utfordringar i kvardagen.

Helse og omsorgstenesta er lokalisert på Solundheimen på Hardbakke, som ligg ved kyrkja.

I 3. høgda finn du legekontor og helsestasjon.

I 2. høgda finn du sjukeheimsavdelingane og kontor for heimetenesta, hjelpemiddelformidlar, psykisk helseteneste og einingsleiar.

I 1. høgda finn du institusjonskjøkken, vaskeri, arbeidsstove og lokale for fysioterapeut.


Jordmorteneste vert kjøpt frå Flora kommune.


NAV Solund ligg i næringsbygget på Harbakke (i same bygg som SPAR-butikken) og skal ha hovudfokus innafor arbeid og aktivitet, økonomisk rådgjeving og hjelp.

Kontaktpersonar innan sosial-, helse-, pleie- og omsorgstenesta
Kontaktpersonar innan sosial-, helse-, pleie- og omsorgstenesta
FunksjonKontaktTelefonnummerMobilnummer
Solundheimen57 78 62 50951 74 210
Helse og omsorgsleiar Liv Hilstad57 78 62 52/23909 24 248
Avdelingssjukepleier Evy Skogen57 78 62 58
Avdelingssjukepleiar heimetenester ,57 78 62 83913 16 272
Hjelpepleiar m/adm. oppgåver Gerd Røed57 78 62 62908 92 865
Hjelpepeiar m/adm. oppgåver Reidun Vagstad 57 78 62 62908 92 865
Kjøkkensjef Rune Indrøy57 78 62 61
Leiar psykiatritenesta Hilde Marit Nikolaisen Trovåg57 78 62 82958 46 413
Publisert av Marit Utvær. Sist endra 28.06.2012

Kontaktinformasjon

Liv Hilstad
6924 Hardbakke
Epost: liv.hilstad@solund.kommune.no
Telefon
: 57786223

Mobil
: 90924284
Artikkel med kontaktperson (2)
Eksterne lenker
Helse- og omsorgsleiar Liv Hilstad