Trafikktryggleiksplan Solund kommune 2012-2019

Solund kommunestyre vedtok i møte 14.06.2012, ksak 049/12 temaplan for trafikktryggleik.

 

Trafikktryggleiksplanen set fokus på trafikktryggleik og legg grunnlag for å søkje om økonomisk støtte.