Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Trafikktryggleiksplan Solund kommune 2012-2019

Solund kommunestyre vedtok i møte 14.06.2012, ksak 049/12 temaplan for trafikktryggleik.

 

Trafikktryggleiksplanen set fokus på trafikktryggleik og legg grunnlag for å søkje om økonomisk støtte.