Leige og utlån av utstyr på Helsestasjonen

Helsestasjonen  har utleie av:

Bilstol:  0 - 13 kg

Bilstol 2 in  1:   9 – 18 kg / 15  - 36 kg

  • Leieperiode opp til 1 år  kr 600,-/  Korttidsleie  kr 100,-

 

Bilbelte for gravide. Kr 100,-

 

Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: