Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Foreldrerettleiing - PMTO

PMTO (Parent Management Treaining- orego modellen) er eit foreldrerettleiingsprogram som  helsestasjon, PPT og barnevernstenesta kan tilby for å førebyggje og behandle åtferdsvanskar hos barn.

Målgruppa er føresette til barn i aldersgruppa 3 - 12 år. Utgangspunktet for PMTO er kunnskapen om at foreldre er barns viktigaste læremeister. Gjennom PMTO rettleiing / terapi vil du  lære konkrete verktøy for å snu utviklinga til barnet  i ein positiv retning. 

Klikk for stort bilete

For meir informasjon.

Helsestasjon: 57 78 62 82

PPT: 57 78 62 45

Barnevernet: 57 73 80 00