Foreldrerettleiing - PMTO

PMTO (Parent Management Treaining- orego modellen) er eit foreldrerettleiingsprogram som  helsestasjon, PPT og barnevernstenesta kan tilby for å førebyggje og behandle åtferdsvanskar hos barn.

Målgruppa er føresette til barn i aldersgruppa 3 - 12 år. Utgangspunktet for PMTO er kunnskapen om at foreldre er barns viktigaste læremeister. Gjennom PMTO rettleiing / terapi vil du  lære konkrete verktøy for å snu utviklinga til barnet  i ein positiv retning. 

For meir informasjon.

Helsestasjon: 57 78 62 82

PPT: 57 78 62 45

Barnevernet: 57 73 80 00