Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Foreldrerettleiing - PMTO

PMTO (Parent Management Treaining- orego modellen) er eit foreldrerettleiingsprogram som  helsestasjon, PPT og barnevernstenesta kan tilby for å førebyggje og behandle åtferdsvanskar hos barn.

Målgruppa er føresette til barn i aldersgruppa 3 - 12 år. Utgangspunktet for PMTO er kunnskapen om at foreldre er barns viktigaste læremeister. Gjennom PMTO rettleiing / terapi vil du  lære konkrete verktøy for å snu utviklinga til barnet  i ein positiv retning. 

For meir informasjon.

Helsestasjon: 57 78 62 82

PPT: 57 78 62 45

Barnevernet: 57 73 80 00