Helse og omsorg > Helsestasjon
Publisert 02.04.2014

Helsestasjonen  har utleie av:

Bilstol:  0 - 13 kg

Bilstol 2 in  1:   9 – 18 kg / 15  - 36 kg

  • Leieperiode opp til 1 år  kr 600,-/  Korttidsleie  kr 100,-

 

Bilbelte for gravide. Kr 100,-

 

Publisert 03.08.2011

PMTO (Parent Management Treaining- orego modellen) er eit foreldrerettleiingsprogram som  helsestasjon, PPT og barnevernstenesta kan tilby for å førebyggje og behandle åtferdsvanskar hos barn.

Målgruppa er føresette til barn i aldersgruppa 3 - 12 år. Utgangspunktet for PMTO er kunnskapen om at foreldre er barns viktigaste læremeister. Gjennom PMTO rettleiing / terapi vil du  lære konkrete verktøy for å snu utviklinga til barnet  i ein positiv retning. 

Publisert 01.08.2011

er ein alarmtelefon for deg som opplev rus, vold eller overgrep. Vi oppmodar og til å ringe om du trur at nokon har det slik. Det er gratis å ringe 116111. For meir informasjon, gå inn på www.116111.no