Solund bustadstifting

Solund bustadstifting er ein sjølvstendig institusjon som er oppretta av Solund kommunestyre, og har som føremål å skaffe husvære for tidsavgrensa utleige av bustadar.

Alle bustadane til bustadstiftinga er på Hardbakke.

Kontaktpersonar:

  • Styreleiar Trond Osland, tlf: 952 42 485, e-post: osland1@hotmail.com

  • Rekn.førar/sekretær Edel F. Bontveit 57 78 77 80 / 906 26 785

Påska 2012 - Klikk for stort bilete