NGIR

NGIR tek seg av renovasjonsarbeidet til kommunen. Det gjeld private hushald. Næringsdrivande bedrifter og andre organisasjonar kan nytte seg av vårt tilbod for næring og bedrift.

  • Renovasjon
  • Avfall
  • Gjenvinning
  • Gjenbruk

..eller boss som vi kaller det her på Vestlandet!

Solund Kommune er ein av eigarkommunane til NGIR. Solund kom med i det interkommunale selskapet etter av namnet NGIR var etablert.

 

NGIR.no

Fann du det du leitte etter?