Vestland fylkeskommune lyser ut tilskot til kunst- og kulturutvikling

 Vestland fylkeskommune lyser ut folkemusikk- og kunstnarstipend. Søknadsfristen for begge ordningane er 1. juni. Du kan lese meir på Vestland Fylkeskommune sine heimesider. 

Fylkeskommunen har også fleire tilskotsordningar med søkandsfrist 1. september: