Verdas fysioterapidag

Klikk for stort bilete

Verdas fysioterapidag er søndag 8. september, men vert i år markert fredag 6. september. I år set «Word Confederation for Physical Therapy» (WCPT) søkelyset på kroniske smerter.

Hovudfokus i år er betydninga av trening i handteringa av kroniske smerter, fordi trening:

  • Bevarer førligheit og smidigheit.
  • Er viktig for hjarte- og karhelse.
  • Bygger og bevarer muskulatur.
  • Gir betre humør og meir velvære.
  • Gjer at ein taklar smerter betre, og blir tryggare på å delta i ulike aktivitetar.
  • Hjelper ein til å ta styring over eige liv og reduserer frykt.

Sjå kortfatta informasjon om:

Kronisk smerte (PDF, 741 kB)

Kronisk smerte og trening (PDF, 504 kB)

Ta styringa over dine kroniske smerter (PDF, 335 kB)

eller ta kontakt medfysioterapeut

Ann Helen Kvamen
Tlf.: 57 78 62 69
Mobil: 400 34 833