Vegstenging Fv 606 i veke 42

Det vert for tida arbeida med å lage møteplassar på Fv 606 og vegen vil verte midlertidig stengt i periodar med sprenging.

 

I fyrste omgang vil dette gjelde på Hardbakke (sør for brannstasjonen) frå måndag 18.10.2021

Treng du meir informasjon kan du kontakte:

Stig Varøystrand
Tlf. 40056693
Bergsprenger
Magne Hafstad A/S

eller

Morten Hafstad
Tlf. 90942120
Prosjektleiar
Magne Hafstad A/S