Varsel om start av reguleringsarbeid Fv 606 Ytre Steinsund bru

Kart Ytre Steinsund - Klikk for stort bilete Solund kommune og Statens vegvesen Region Vest varsler i samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova start av Detaljreguleringsplan for fv. 606 Ytre Steinsund bru i Solund kommune. Planområdet er frå Daløy ferjekai til vest for Nåra på fv. 31på Ytre Sula. Formålet med planarbeidet er å fastleggje løysing for ei bru over Ytre Steinsund som skal erstatte ferjesambandet frå Daløy til Haldorsneset.

 

Det ska utarbeidast ein detaljreguleringsplan i samsvar med §§ 4-2 og § 12-3 i Plan- og Bygningslova. Reguleringsplanen vil bli utarbeidd av Statens vegvesen i samarbeid med Solund kommune. Solund kommune handterer formell planprosess. Statens vegvesen er etter lova tiltakshavar og Solund kommune er ansvarleg planstyresmakt. Planarbeidet er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing jamfør §4-2 i Plan og bygningslova.. På grunnlag av tidlegare utarbeidd forprosjekt blir berre eitt alternativ vurdert.

Etter Forskrift om konsekvensutredinger §8 pkt.a skal reguleringsplanen konsekvensutgreiast men ikkje ha planprogram. Statens vegvesen og Solund kommune har utarbeid eit planprogram (som ikkje treng høyrast og godkjennast) for å vise kva som skal gjerast i planprosessen.

Varsel om oppstart av planarbeid, utkast til planprogram og forprosjektet ligg ute på:

 

Merknader til planoppstart med innspel på behov for utgreiingar skal sendast innan 16. oktober 2017 til:

Solund kommune

6924 Hardbakke

 

Eller på e-post; post@solund.kommune.no

Solund kommune ber om rask tilbakemelding på planoppstart.

Kontaktpersonar:

 

Solund kommune

Helge Alme

95956144

helge.alme@solund.kommmune.no

Statens vegvesen

Ingar Hals

97473361

ingar.hals@vegvesen.no

 

Vedlegg

Forprosjektrapport (PDF, 820 kB)

Planprogram fv. 606 Ytre Steinsund (PDF, 2 MB)

Kart planavgrensing (PDF, 2 MB)

 

Publisert av May-Sissel Trovåg Strand. Sist endra 15.09.2017 av Mark Elvevåg
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
 
 
Login for redigering