Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Tilbod om influensavaksine til deg over 65 år

Klikk for stort bilete  No er årets influensavaksine komen. Du blir derfor invitert til å ta vaksine :

Kvar onsdag på Solund legekontor frå kl 09 -12 , gjeldande frå 16.oktober 2019

Dersom tidspunktet ikkje passar, kan du kontakte legekontoret for å få time til vaksinasjon.

Influensavaksine blir tilrådd til alle over 65 år og til personar med sjukdommar/tilstandar som gjer at dei ikkje toler influensasjukdom så godt.

  • Influensa kan føre til alvorlege komplikasjonar som
  • lungebetennelse
  • forverring av kroniske grunnsjukdommar
  • varig svekt helse

Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjonar. I tillegg er vaksinerte over 65 år mindre utsette for hjarteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen enn dei som ikkje er vaksinerte.

I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg.

For meir informasjon om influensa og kven andre som bør ta influensavaksine sjå  Folkehelseinstitutttet si heimeside eller snakk med fastlegen.