Statens Vegvesen planlegg utbetring av tunellane på FV 606

Klikk for stort bileteI løpet av vinteren 2019/2020 startar Statens Vegvesen arbeidet med å utbetre tunellane på FV 606. Høgda i dag er på 4 meter og dette skaper ikkje sjeldan vanskar for transport til/frå  kommunen.

I samband med utbetringa vurderer ein også om overflødige massar kan nyttast til fleire møteplassar.

Denne utbetringa løyser ein av dei største flaskehalsane på FV 606.

 

Klikk for stort bilete