Solundprisen 2023 - Kom med forslag!

Ordførar og prisvinnarar - Klikk for stort bileteFjorårets vinnar; Barstein AS Trond Sæbø Skarpeteig

Kven syns du burde få årets Solundpris? No kan du sende inn forslag på bedrifter eller personar som du synest har gjort ein ekstra innsats for det lokale næringslivet.

Kom med forslag til prisvinnar. Send inn ditt forslag med grunngjeving til Solund kommune enten på e-post eller i posten. Merk e-post/ brev med «Solundprisen 2023». Alle innspel vert handsama konfidensielt.

E-post:

 anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no

Postadresse:

Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 HARDBAKKE

Frist for innsending av forslag er 20.07.2023.

 

Du kan lese meir om prisen og kriteria på heimesida - lenke til artikkel på heimesida