Solund barne- og ungdomskule gir bort møblar mm.

Solund barne- og ungdomsskule skal rivast og i den anledning skal fleire møblar, elektroniske apparat, kontor rekvisittar og meir, gis bort. 

I tillegg til desse skal også skulekjøkkenet, deriblant 2-3 steikjeomnar, 2-3 oppvaskmaskiner, gis bort, og skuffer og skap frå lærerkjøkkenet. Dette må skrus ned på eige ansvar.

Gje beskjed på mail til kristine.josefin.holm@solund.kommune.no innan 22 november dersom du er interessert i eit eller fleire objekta, spesifiser kva objekta du ønska.

 

Er det fleire som er interessert i same objekt vert det loddtrekning.

Stolar gis bort - Klikk for stort bileteStolar gis bort

 

 

 

 

 

 

 

 

Møblane mm. må hentast tysdag 28 november i tidsrommet 17:00-20:00. Dette er også einaste moglegheit til å sjå møblane mm., men ein kan sjølvsagt velje å ikkje ta i mot noko etter å ha satt seg på lista.

Ein får ikkje moglegheit til å sjå på møblane mm. om ein ikkje har meldt interesse for eit eller fleire spesifikke objekta innan 22 november.