Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Smiso endrar namn til Nok.

Klikk for stort bileteNok. Sogn og Fjordane er eit Kompetansesenter mot seksuelle overgrep.

Nok. er eit tverrfagleg lågterskel og gratis hjelpetilbod til utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande. Vi er og ein fagressurs som tilbyr rettleiing og undervising til skuleklassar, lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell og andre fagpersonar. Tilbodet vårt er gratis og inneber blant anna einesamtalar, juridisk rettleiing, konsultasjon- og rettleiing i einskildsaker og førebyggjande arbeid i våre tilhøyrande kommunar.

Les meir om senteret og våre tilbod på www.noksognogfjordane.no

Kontaktinformasjon:
Nok. Sogn og fjordane
Hornesvegen 1
6809 Førde

Tlf: 57 72 10 70 / 94 89 28 23

e-post: post@noksognogfjordane.no