Rydding av marint herrelaust avfall

Fjordkysten Friluftsråd - Klikk for stort bilete

 

Det er ytt tilskot frå Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no  til strandrydding/tiltak mot marint avfall. Fjordkysten Friluftsråd, som er eit interkommualt friluftsråd med Flora, Askvoll og Solund som medlemer,  vil etter rapport og dokumenterte utgifter yte tilskot til  strandrydding i regi av organisasjoner og kommunar.  

 Vilkåra frå Miljødirektoratet må oppfyllast og er gjengjeven her;

 1. Avfallet skal være marint avfall.
 2. Avfallet skal vere herrelaust.
 3. Oppryddinga av avfallet skal vere basert på frivillig innsats.
 4. Lønsutgifter vert ikkje dekka, men lag kan få noko kostnader knytta til organisering av ryddedugnader og registrering av avfall.
 5. Ryddeaksjonane må registrerast i HNRs ryddeportal: holdnorgerent.no/ryddeportalen

  Private kan søkje refusjon hos desse.

 6. Ryddeaksjonane skal vere avslutta.

 7. Tal kilo/tonn innsamla avfall skal registrerast i ryddeportalen. Alle sekkar som leverast inn til aksjonen sin koordinator har eit skjema med kor vedkomande kan registrere det som er levert inn på felles skjema.

 8. Kvar utgift kan ikkje søkjast refundert i meir enn éin søknad.

 9. Utgiftene skal dokumenterast.

 

Med unntak av ovennevnte aktører, kan alle som har utgifter til transport, mottak og behandling av herrelaust marint avfall, søkje om refusjon, og ikkje noko beløp er for lite. NB! Frivillige aktørar og profesjonelle verksemder kan ikkje søkje refusjon forbunde med same prosjekt/aksjon.

 

Innsamling Solund kommune

Renovasjonsselkapet NGIR står for utplassering av containere. Sekker til rydding og rapportskjema kan hentast på kommunehuset, Hardbakke.

Sulefisk AS , Erko Seafood AS og Marine Harvest stiller vederlagsfritt med båtar for henting av innsamla avfall og tek dette med til kaiar der NGIR har utplassert containere.

Sekker til rydding og rapportskjema for dette kan hentast Gjenbruksbutikken eller Fjordkysten Friluftsråd v/Bjarte Engevik, Internatet.

 

Både Naturvernforbundet og Norges Miljøvernforbund vil være viktige samarbeidspartnarer.

 

NB andre viktige punkter

1. Tiltaket skal gjennomførast i henhold til gjeldende lovverk og må blant anna vere i tråd med bestemmelsar om vern og ferdselsforbod.

2. Tiltaket må leggjast opp slik at det i minst mogleg grad skader plante- og dyreliv og miljøet.

3. Sikkerheten til alle som deltek må ivaretakast på eige ansvar, men vi viser til ein sikkerhetsveileder som vi tilrår blir lesen av dei som skal være med på ryddinga.

http://holdnorgerent.klappmedia.no/wp-content/uploads/2016/09/Sikkerhetsveileder.pdf

 

Rapport om utført tiltak slik skissert over med dokumenterte utgifter sendast;

Fjordkysten Friluftsråd

Kommunehuset, pb.73, 6924 Hardbakke.

evt. på E-post; bj.engevik@gmail.com

Publisert av Marit Utvær. Sist endra 14.09.2017 av Marit Utvær
Fann du det du leitte etter?