Passbussen kjem til Hardbakke 28. februar - 1. mars 2024

Passbussen kjem til Hardbakke 28. februar til 1. mars 2024. Den vert ståande ved kommunehuset.

 

Ein kan allereie no bestille time på www.politiet.no.

Mobilt pass– og ID-kontor (passbuss) er ein bil som køyrer mellom ulike stoppestader over heile Norge. Bilen har utstyr som gjer at du kan søke om pass og nasjonalt ID-kort.

 

Politiet har utarbeida ei hugseliste over kva du må ha med til timen din.

Dei har også laga ein eiga side om betaling.