Oppstart av vegen Eide - Kråkenes

Klikk for stort bileteArbeidet med bygging av vegen Eide Kråkenes vart oppstarta 22 mai.

Vegen har ei samla lende på 4,1 km og er finansiert i samarbeid mellom Sulefisk AS, oppsitjarar på Kråkenes og Solund kommune. Grunneigarane har gjeve gratis veggrunn til anlegget.

Entreprenør for anlegget er Ottar Dvergsdal AS. Vegen vert bygt som kommunal veg og skal kunne takast i bruk i november 2020.