OPPHEVING KOKEVARSEL HARDBAKKE VASSVERK

Me har no fått analyse av to vassprøvar der det ikkje er påvist koliforme bakteriar. Kokevarselet vert dermed oppheva.

Fann du det du leitte etter?