Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Ope møte om bruprosjektet Ytre Steinsund

Det vert ope møte om bruprosjektet Ytre Steinsund

torsdag 27. januar kl 14.30 - 16.30 i Grendahuset på Hardbakke

Fylkeskommunen og leiinga for brua deltek
Presentasjon av prosjektet
Siste del av møtet er retta mot næringslivet og moglege ringverknader

Arr: Solund næringssamskipnad og Solund kommune

Link til Teams-møte:

Microsoft Teams-møte

Bli med frå datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Finn ut meir

Dette møtet kom i stand etter ynskje frå næringslivet som ein første dialog om kva ringverknader prosjektet kan få for lokale næringsaktørar.

Det kjem til å bli fleire opne informasjonsmøte undervegs - også på kveldstid når fleire kan ta del. 

Har du spørsmål, ta kontakt med Trond Sæbø Skarpeteig - tlf 900 58 182