Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Ny utlysing av kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder

Solund kommune er tildelt 250.000 kroner til kommunal kompensasjonsordning, løyvd av Stortinget. Fordeling og framdrift er basert på mål og føringar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og Veileder for den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket. SØKNADSFRIST: 23.01.2022

 

Det skal søkjast via regionalforvaltning.no