Møte i Solund kontrollutval

Solund kontrollutval er kalla inn til møte tysdag 19.09.2023 kl. 11.00 på Solund kommune sitt møterom

Saker til handsaming i møte kan de lese her