Møte i Solund kontrollutval 16.05.2023

Solund kontrollutval er kalla inn til møte tysdag 16. mai 2023 på Solund kommune sitt møterom.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her