Kunngjering gebyr 2020 og budsjett 2020 med økonomiplan 2020 - 2023.

Klikk for stort bilete Solund Formannskap sitt framlegg til Budsjett 2020, framlegg til økonomiplan 2020 - 2023 og framlegg til gebyr og betalingssatsar 2020 vert i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Sakene vert handsama i Solund kommunestyre 12. desember 2019

Eventuelle merknader må vere mottekne innan 10.12.2019 og kan sendast til:
Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 Hardbakke.

Gebyr og betalingssatsar 2020 finn du i saksnr 097/19, Budsjett 2020 m/økonomiplan finn du i saksnr 101/19 ved å nytte denne linken

 

Dokumenta ligg óg til gjennomsyn på kommunehuset på Hardbakke og hos Lambrechts Eftf på Nåra.