Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Kunngjering gebyr 2020 og budsjett 2020 med økonomiplan 2020 - 2023.

Klikk for stort bilete Solund Formannskap sitt framlegg til Budsjett 2020, framlegg til økonomiplan 2020 - 2023 og framlegg til gebyr og betalingssatsar 2020 vert i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Sakene vert handsama i Solund kommunestyre 12. desember 2019

Eventuelle merknader må vere mottekne innan 10.12.2019 og kan sendast til:
Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 Hardbakke.

Gebyr og betalingssatsar 2020 finn du i saksnr 097/19, Budsjett 2020 m/økonomiplan finn du i saksnr 101/19 ved å nytte denne linken

 

Dokumenta ligg óg til gjennomsyn på kommunehuset på Hardbakke og hos Lambrechts Eftf på Nåra.