Kommunevalet 2023 - listeforslag til ettersyn

Det har kome inn 4 listeforslag til kommunevalet 2023.

Partia som har levert liste er Arbeiderpartiet, Høgre, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti

Solund kommune har lagt ut listene til ettersyn i samsvar med vallova § 6-6.

Listene finn ein på Solund kommune si heimeside.

Eventuelle merknader til listeforslaga kan sendast til post@solund.kommune.no eller til:

Valstyret i Solund kommune
Hardbakke 26
6924 Hardbakke

Listeforslaga skal behandlast og godkjennast av valstyret 11. mai 2023