Kampanje mot hovudlus veke 35

Klikk for stort bileteSjekk heile familien helga 30. august - 1. september 2019.

For dei fleste familiane i Solund er dette ein kjent kampanje.

Erfaring syner at dersom alle deltek vert lusa oppdaga tidleg. Det hindrar at andre vert smitta, og vi slepp å verte plaga med hovudlus over lange periodar.

Hovudlus er ikkje farleg, men særs ubehageleg og heilt unødvendig.

Foreldre kan gjere den viktigaste jobben: greie borna med lusekam!

Fann du det du leitte etter?