Høyring - kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2023

Klikk for stort bilete

Høyringsfrist: 14. november 2019.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert etter vedtak i formannskapsmøte 03.10.2019, lagt ut på høyring og til ettersyn, i samsvar med Plan- og bygningslova sin § 11-14. Planen er lagt ut på kommunen si heimeside, og i fysisk format på kommunehuset.

Lenke til planen og vedlegget ligg til høgre.

Innspel og merknader sendast skriftleg til Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 Hardbakke, eller post@solund.kommune.no.

Frist for innspel er sett til 14.11.2019.

 

Kontaktperson er Anne Kristine Dyrdal, anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no, tlf 57 78 62 08.