OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Har du innspel til klima og naturmangfaldsarbeid i Solund?

Måse mot himmel i svart-kvitt - Klikk for stort bilete Anne Kristine Dyrdal

Solund kommune ber om  tilbakemelding på korleis du betre kan bidra mot klima- og naturkrisa, korleis Solund kommune skal bringe ut kunnskap om temaa og korleis Solund kommune kan legge betre til rette? Er du uroa over ekstra utgifter eller faren for ekstremvêr? Har du meningar om overhausting? Veit du om framnade artar eller spesifikk ureining?

Frist for alle innspel til alle prosessar er 30. november 2022. Innspel sendast til post@solund.kommune.no eller Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 Hardbakke.

Lenke til kunngjering

Solund kommune har for tida mange prosessar på gang. Før administrasjonen lagar framlegg til planar vil kommunen ha inn innspel til kva som bør vera med i planane. I neste omgang skal framlegg til planar til politisk handsaming, og nokre av dei skal ut på offentleg høyring. Les meir her om korleis du kan påverke https://www.solund.kommune.no/tenester/prosjekt-og-overordna-planar/kunngjeringar-og-hoyringar/.

Til toppen