Gruppetreningar - oppstart 2019

Aktiv på dagtid - gruppetrening


Faste grupper der fysioterapeuten er instruktør tek ferie i romjula, og startar oppatt i veke 2 2019.
Fyrste trening i det nye året vert såleis:

Småbarnstrening på Solundheimen tysdag 8. januar kl.10.

Aktiv på dagtid – halltrening tysdag 8. januar kl. 13.45.

Aktiv på dagtid – bassengtrening onsdag 9. januar kl. 13.

Fallførebyggande trening på Solundheimen torsdag 10. januar kl. 11.

Fann du det du leitte etter?