Gratis HPV-vaksine.

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefalast til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. 

HPV-infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive blir smitta i løpet av livet, dei fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, men nokon får ein vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 døyr av sjukdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse sjølv om ein har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse sidan 2009. Frå hausten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og seinare også få tilbod om gratis HPV-vaksine. Tilbodet er midlertidig og varer i en toårsperiode frå hausten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 månadar. For å få tilbodet gratis må vaksinasjonen startast opp seinast desember 2018 og siste dose må vere sett innan juli 2019.

 

Solund Helsestasjon gjev tilbod om HPV-vaksine, ta kontakt for timeavtale.

 

Helsestasjonstenesta:

  • Tlf: 57 78 62 82
  • Mob.nr: 958 46 413
  • Kontordagar: Måndag, onsdag, torsdag (1/2 dag) og fredag.
  • Helsestasjonen har lokale i 2 etg på Solundheimen.

Meir informasjon om HPV og HPV-vaksine finn ein på Folkehelseinstituttets nettside.

 

Fann du det du leitte etter?