Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Ferieavvikling ved Solund helsetun

Solund helsestasjon har feriestengt frå 29. juni  til 17. juli.
Har du spørsmål, ring legekontoret på tlf. 57 78 62 80.
Eller jordmortenesta ved Kinn helsestasjon tlf. 57 75 80 30 for timebestilling.
Vakt tlf: 41 63 51 17.

Klikk for stort bilete 

Fysioterapitenesta har ferie/permisjon.
Vikar vil vere på plass i slutten av august.