Barnehageopptak 2020/2021

Klikk for stort bileteSøknadsfristen for hovudopptaket i barnehagen er 1.mars.
Du søkjer ved å logge deg inn her

Alle barn som fyller 1 år seinast 31.august, har rett på barnehageplass frå august. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november, har rett på plass innan utgangen av månaden dei fyller 1 år.

Dei som vert tildelt plass ved Solund  barnehage har denne til den vert sagt opp eller til barnet går ut av barnehagen.

Kan du ha rett på redusert betaling - sjå reglane for dette her

Dersom du treng hjelp til å søke kan du ta kontakt med styrar Anne Brith Tangenes på telefon 577 86 238 eller på e-post: Anne.Brith.Tangenes@solund.kommune.no