Aksjon juleglede 2023

Alle fortener ei fin jul. Kjenner du born som treng ei ekstra juleglede?

Vi treng hjelp til å finne dei borna som treng ei ekstra juleglede i form av gåvekort eller innpakka gåver

Utdeling av julegåvene skjer anonymt.

Står de i ein vanskeleg situasjon eller kjenner nokon som gjer det, kan aksjonen bidra med ei ekstra juleglede for borna det gjeld.

Meld juleglede-ynskje til kontaktperson i Solund kommune som er helsesjukepleiar Hilde Marit N Trovåg.

E-post: hilde.marit.nikolaisen.trovag@solund.kommune.no

Telefon: 991 55 424
Besøksadresse: Helsestasjonen på Solund Helsetun - 2. etasje

Vi treng fylgjande opplysningar om barnet/borna:

  • Namn 
  • Alder 
  • Antal born

 

Fristen er 06.12.2023