Norsk kystkulturakademi

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Norsk kystkulturakademi
6924 Hardbakke
Telefon: 57 78 73 09 / 481 05 774
E-post: post@nkka.no
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0