Aktuelt
Publisert 24.10.2018
Solundheimen

Leitar du etter nye utfordringar innanfor helsesektoren? Då er kanskje dette noko for deg. Solund kommune søkjer etter ny helse- og omsorgsleiar. Søknadsfrist er 04. november.

Du finn meir informasjon om stillinga her.

Publisert 23.10.2018
Vaksinasjon

No er årets influensavaksine komen. Du som er over 65 år blir derfor invitert til kommunal vaksinasjonsdag utan timebestilling, alle onsdagar kl. 09.00-12.00 og 13.00-14.30.

Publisert 11.10.2018
Solund kommune

 Solund kommune er i ferd med å gjennomgå tenestene sine med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette vert gjort for å effektivisere og å redusere kostnader. Med start 17. oktober 2018 vil vi sende ut fakturaer digitalt til kundar. Faktura-blankettane endrar då utsjånad og har m.a. ikkje giro-del nedst.

Publisert 10.10.2018
Drikkevatn

Me har no fått analyse av to vassprøvar der det ikkje er påvist koliforme bakteriar. Kokevarselet vert dermed oppheva.

Publisert 05.10.2018
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

I samband med innføring av vegadresser har Solund kommune fått fleire tilbakemeldingar om at innbyggjarar får post med feil adresse. Det same gjeld ved varsling om hendingar gjennom Varsling 24 (sms, epost m.m.)

Solund kommune nyttar opplysningar i folkeregisteret ved utsending av informasjon. Det er difor viktig at alle melder flytting til folkeregisteret – også når du flyttar/har flytta innad i kommunen.

Du finn kva adresse du er registrert med ved å logge på t.d. Altinn, her kan du óg melde adresseending til folkeregisteret dersom registrerte opplysningar er feil.

Har du ikkje tilgang til data, kan du ta kontakt med folkeregisteret på telefon 800 80 000 og få hjelp og rettleiing der.

 

Les meir om Varsling 24 her

Publisert 04.10.2018
illustrasjonsbilete elv (L)(127461)

Det er hyra inn konsulentar til å vurdere miljøpåverknaden av forbyggingar og utrettingar i eit utval elver. Undersøkinga vil særleg handle om korleis laks og aure blir påverka, og kva grep som kan gjerast for å styrke fiskebestandane i elvene. Undersøkinga er ein del av oppfølginga av vassforskrifta, og blir gjort i samarbeid med fleire andre kommunar i fylket og fylkeskommunen.

 

Det er konsulentselskapet NORCE (tidlegare Uni Research Miljø) som skal utføre oppdraget. I felt skal dei m.a. gjennomføre habitatkartlegging, som går ut på å registrere botnsubstrat, skjulforhold, gyteområde, elvemorfologi, vandringshindre, kantvegetasjon m.m. I tillegg skal det utførast elfiske og gytefisktelling i enkelte av elvene. Undersøkingane vil bli utført i løp av oktober 2018, dersom vassføringa tillèt det.

Publisert 02.10.2018
Biblioteket og Frivillegsentralen

 Saker til handsaming i Solund Administrasjonsutval sitt møte torsdag 4. oktober 2018 kl 09.00 kan de lese her. (PDF, 2 MB)

Solund formannskap sitt møte vert etter møte i administrasjonsutvalet - saker kan de lese her (PDF, 9 MB)

Her finn de sakspapira til tertialrapport og budsjettjusteringar (PDF, 2 MB)

Publisert 26.09.2018
Drikkevatn

Det vert utført reinsing av pumpeleidning frå v.b.anlegg Storevatn og høgdebasseng, Abonnentane vil ha vatn, men det kan vere misfarga i periodar.

Høgdebassenget vil vere ute av drift og ein oppmodar om å redusere vassforbruket mest mogeleg. Når høgdebassenget er fyllt opp att vert det tilsett ein klordose, som kan gje litt smak/lukt.

 

Oppdatering 03.10.2018:

Det er gjennomført tiltak med reinsing, utspyling og klorbehandling på leidningsnettet.

Etter samråd med kommunelegen og Mattilsynet vert kokevarselet oppretthalde inntil det føreligg 2 godkjende prøvesvar og ny melding er sendt

Fann du det du leitte etter?